Arbejdsområder:
Vand

Udskiftning eller reparation af alle typer vandinstallationer fra jordledningen og frem til fjerneste tapsted

Sanitet

Udskiftning eller reparation af alle sanitetsgenstande som fx vandhaner, toiletter, brus mm

Varme

Udskiftning eller reparation af varmeinstallationer. Fjernvarmeinstallationer, gulvvarme, radiatorer mm

Afløb

Udskiftning, rensning eller reparation af afløbsinstallationer

Tilbagestrømningssikring

Montering og servicering af tilbagestrømningsventiler

Boligventilation/ Udsugning

Montering og servicering af boligventilation, emfang og udsugning

Rensning af tagrender/nedløb

Rensning af tagrender og nedløb max 5 meter over terræn. Mulighed for en serviceaftale med fast pris.

Udskiftning af tagrender og nedløb

Udskiftning eller reparation af zinktagrender, PVC tagrender mm

Luft

Montering af installationer til luft og kompressoranlæg

Centralstøvsuger

Levering og montering af centralstøvsuger

Vandbehandlingsanlæg

Levering og montering af bolig-vandbehandlingsanlæg

Et rigtig godt råd fra VandCenter Syd